Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa ani synem człowieczym, aby żałował. 4 Mż 23,19

On (…) podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Hbr 1,3