Będę cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu twemu. Ps 18,50

My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Dz 4,20