Nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Ps 16,10

Jezus może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Hbr 7,25