Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami. Kz 7,29

Po ich owocach poznacie ich. Mt 7,16