Przestępców będę nauczał dróg twoich, i grzesznicy nawrócą się do ciebie. Ps 51,15

Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. 1 Tm 2,4