I rzekł do Jeremiasza Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta. Jr 1,9

Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość. Łk 21,14-15