Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, zarówno małym, jak i wielkim. Ps 115,13

Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ga 3,26