Rozmnożę ich i nie będzie ich mało, uczczę ich i nie będą już w pogardzie. Jr 30,19

Inne podobieństwo powiedział im Jezus: Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. Mt 13,33