Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Hi 2,10

Jezus modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Łk 22,42