Bóg mówi: Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś. Iz 48,6

Bóg oznajmił nam tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją. Ef 1,10