Także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. Joz 24,18

My wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Rz 12,5-6