Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce! Ps 90,12

Jezus mówi: Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Mt 7,24