Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. 2 Mż 20,7

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Łk 11,2