Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, dla chwały imienia twego wybaw nas i odpuść grzechy nasze dla imienia twego! Ps 79,9

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. 1 J 4,10