Tak mówi Pan (…): Szukajcie mnie, a żyć będziecie! Am 5,4

Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. J 12,36