Kto ufa Panu, tego łaska otacza. Ps 32,10

Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Rz 5,5