Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę. 5 Mż 8,18

Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. J 3,27