Słuchajcie, wy dalecy, czego dokonałem, i poznajcie, wy bliscy, moją moc! Iz 33,13

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Rz 8,32