Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. Iz 6,3

Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę. Obj 19,6-7