Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

My w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Ga 5,5