Zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska (…) trwa na wieki. Ezd 3,11

Lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich Jezus dokonywał. Łk 13,17