Na pewno będzie się mnie bało i przyjmie napomnienie. So 3,7

Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Mt 4,17