Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Iz 52,7

Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu. Łk 10,5