Ja, Pan, jestem stróżem winnicy, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. Iz 27,3

Fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego. 2 Tm 2,19