Tak mówi Pan (…): Jak długo wzbraniać się będziesz, by się przede mną upokorzyć? 2 Mż 10,3

Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jk 4,7