Nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Iz 9,5

Jezus zapytał uczniów: A wy za kogo mnie uważacie? Mt 16,15