Muszę znosić gniew Pana, gdyż zgrzeszyłem przeciwko niemu. Mi 7,9

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jk 4,10