Pozostała przy życiu resztka domu Judy zapuści korzeń w głąb i wyda owoc w górze. 2 Krl 19,30

Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Rz 11,16