Oto Ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Ml 3,1

Rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Łk 2,10