Mojżesz rzekł do Boga: Kimże jestem, bym miał pójść do faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział: Będę z tobą. 2 Mż 3,11-12

Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. 2 Kor 12,9