Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Prz 15,33

Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać; lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. 1 Kor 8,2-3