Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Ps 124,8

Wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. Mt 6,8