Wysławiajcie Pana nad pany (…). Tego, który sam czyni wielkie cuda, albowiem na wieki trwa łaska jego! Ps 136,3.4

Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego. 2 Kor 9,15