Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia, niech się mówi wśród narodów: Pan jest królem! 1 Krn 16,31

Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. Flp 2,10