Natchnąłem mojego sługę moim duchem, aby nadał narodom prawo. Iz 42,1

Jezus mówi: Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. J 18,37