Słońcem i tarczą jest Pan, Bóg. Ps 84,12

Apostoł Paweł pisze: Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Flp 4,19