Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. 5 Mż 16,19

Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. 2 Tm 2,19