Gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną, jeżeli mogą cię wybawić w czasie twojej niedoli! Jr 2,28

Jezus wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Mt 8,26