Pokorni (…) na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić Świętym Izraelskim. Iz 29,19

Faryzeusze, mówili do uczniów jego: Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? Mt 9,11