Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. 1 Sm 2,4

Apostoł Paweł pisze: We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi (…) w słowie prawdy, w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie. 2 Kor 6,4.7