Dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan. Jr 24,7

Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. 2 Kor 1,21-22