O sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie. 5 Mż 16,20

Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i [nie zachwiejcie się] w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Kol 1,23