Kto się boi Pana, ma mocną ostoję. Prz 14,26

Wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono. 2 Tm 1,12