Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić, i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie. Kzn 3,13

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Mt 6,11