Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! Ps 55,23

Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Hbr 10,35