Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej? Ps 56,9

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli. 2 Kor 1,3-4