Radosne serce rozwesela oblicze; lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. Prz 15,13

Paweł napisał do Filemona: Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Flm 7