Bóg mówi: Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Iz 46,10

Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Mt 20,16