Miejsce to obdarzę pokojem – mówi Pan Zastępów. Ag 2,9

Apostoł Paweł pisze: Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami. Flp 4,9