Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość. Oz 14,4

Miejcie miłosierdzie dla tych, którzy mają wątpliwości. Jud 22 (BE)